Doç. Dr. Murat ESKİL

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             : Murat ESKİL

2. Doğum Yeri          : İzmit

3. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl: Aksaray

4. Unvanı                   : Yrd. Doç. Dr.

5. Yabancı Dili ve Derecesi: İngilizce KPDS: 70

6. Öğrenim Durumu :

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Fizik Öğretmenliği 19 Mayıs Üniversitesi 1997
Yüksek Lisans Fizik (Katıhal Fiziği) Fırat Üniversitesi 2000
Doktora Fizik (Katıhal Fiziği) Fırat Üniversitesi 2006
Visiting Scholar Malzeme Bilimi & Mühendisliği Texas A&M Universitesi Mühendislik Fakültesi 2013-1014

 

7. Akademik ve İdari Görevler

Görev Türü Dönemi Kurum/Birim
Sınıf Öğret. ABD Başkanı 2006-2007 Gaziantep Ü.-Eğitim Fak.
Sınıf Öğret. ABD Başkanı 2007-2010 Kilis 7 Aralık Ü.-Eğitim F.
BÖTE Böl. Başk. 2008-2009 Kilis 7 Aralık Ü.-Eğitim F.
OFMAE Böl. Başk. 2008-2010 Kilis 7 Aralık Ü.-Eğitim F.
Nükleer Fizik ABD Başkanı 2012-2013 Aksaray Üniversitesi-FEF-Fizik
Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü 2012-2013 Aksaray Üniversitesi
Farabi Koordinatörü 2012-2013 Aksaray Üniversitesi-FEF

 

İş Adresi: Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

8 Yüksek Lisans Tez Konusu

Şekil Hatırlamalı CuZnAl Alaşımlarında Soğutma Hızı Etkileri ve Çökelti Kinetikleri

9  Doktora Tez Konusu

FeMnSi Alaşımlarının Mekanik ve Termal Etkiler Altında Şekil Hatırlama Özelliklerinin İncelenmesi

10 Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Şekil Hatırlamalı CoNiAlSi Alaşımında Yaşlandırma Olayının Martensitik Faz Dönüşümü Üzerine Etkileri-Ahmet Çetin Akis, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012