Doç. Dr. Mustafa YİĞİT


EĞİTİM BİLGİLERİ:

Doktora: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Fizik Anabilim Dalı, 2014
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Fizik Anabilim Dalı, 2008
Lisans : Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Fizik Bölümü, 2005

AKADEMİK DENEYİM:

2017- Doç. Dr. Üniversitelerarası Kurul
2014- Arş. Gör. Dr. Aksaray Üniversitesi, Fizik Bölümü
2009-2014 Arş. Gör. Aksaray Üniversitesi, Fizik Bölümü

HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİLER:

Applied Radiation and Isotopes
Nuclear Engineering and Design
Nuclear Science and Techniques
International Journal of Radiation Research
World Journal of Nuclear Science and Technology
International Journal of Physical Sciences
Journal of Advanced Physics

UZMANLIK ALANI:

Nükleer Yapı Fiziği
Nükleer Reaksiyonlar
Nükleer Modeller