Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Eğitimi

Doçentlik  :     Ekim 2013

Doktora      :          2009    Ç.Ü/Fen bilimleri Ens./Fizik
Tez Başlığı:    Performance  Imrovement of an AGATA Segmented Germanium Detector

Yüksek Lisans: 2004    Ç.Ü/Fen bilimleri Ens./Fizik
Tez Başlığı         : 12C-12C Nükleer Reaksiyonunun Derin Potansiyel Yaklaşımı ile 78-126.7 MeV Aralığında İncelenmesi

Lisans                   :   2001    Ç.Ü./Fizik Bölümü

İngilizce: ÜDS, 81.25

Akademik Görevler
Yıl Görev
2003-2005 Niğde Üniversitesi Aksaray Fen- Edb. Fak.Araştırma Görevlisi
2005-2009 Çukurova Üniversitesı Fen- Edb. Fak. Araştırma Görevlisi (35. madde)
2009-2010 Aksaray Üniversitesi Fen- Edb. Fak. Araştırma Görevlisi Dr.
2010-2014 Aksaray Üniversitesi Fen- Edb. Fak. Yardımcı Doçent Dr.
2014- Aksaray Üniversitesi Fen- Edb. Fak. Doçent Dr.