Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZKAYA

 

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü Katıhal Fiziği ABD Öğretim Üyesi

 

E-posta: sozkaya@aksaray.edu.tr, sibelzkaya@gmail.com  Tel: 0 (382) 2882161

 

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Eğitimi

Derece

Yıl      

Kurum

Doktora

2006-2010

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans

2002-2005

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisans

1998-2002

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Bildiği Yabancı dil

İngilizce

Yaptığı Tezler

 

Yüksek Lisans Tezi: “GaAs/Al0.2Ga0.8As süperörgünün optiksel özelliklerinin fotolüminesans yöntemiyle incelenmesi”

 

Doktora Tezi: “Si ve Ge (111) yüzeylerine atom tutunmasının atomik ve elektronik özellikleri”

İlgi Alanları

 Yarıiletken yüzeylerin atomik, elektronik özellikleri ve kimyasal bağ yapıları; ab initio

 

Yarıiletken bileşiklerin yapısal ve optiksel karakterizasyonu (atomik kuvvet mikroskobu (AFM), taramalı tünelleme mikroskobu (STM),

fotolüminesans (PL).

Akademik Görevler

Yıl

Görev

2010-

2007-2010

2005- 2006

2002-2005

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Yrd. Doç. Dr.

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Araştırma Görevlisi (35. madde kapsamında Gazi Üniversitesinde)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Söğütözü/Ankara, Sözleşmeli Asistan

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Beşevler/Ankara, Öğrenci Asistan

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu

Adı

Kredisi

Fiz-207

Fiz-203

Fiz-252

Fiz-306

Optik

Isı ve Termodinamik

Elektronik Laboratuarı

İstatistik Fizik

3

3

2

YAYINLAR

Makale, Bildiri, Kitap ve Diğer Yayınlar

Yurt dışı yayınlar (SCI Tarafından Taranan Dergiler):

 

1. S. Özkaya, M. Çakmak, and B. Alkan,“Tl/Si(111)-(√3x√3)R30°”, Surf. Sci. , 602: 1376–1380 (2008).

 

2. S. Özkaya, M. Çakmak, and B. Alkan, “Atomic and Electronic Structures of the Group-IV Elements on Si(111)-(√3x√3)R30° Surface”,

Journal of Physics: Conference Series., 100(7): 072025 (2008).

 

3. S. Özkaya, M. Çakmak, and B. Alkan, “Ab initio study of Yb on the Ge(111)-(3x2) and Si(111)-(3x2) surfaces” Surf. Sci.,

604: 1899–1905 (2010).

 

4. S. Özkaya, M. Çakmak and B. Alkan, “Adsorption of Sn on the Ge(111)-(3x3) surface studied by ab initio density functional

theory”, Physica Status Solidi B, 248, No. 9, 2142–2146 (2011) / DOI 10.1002/pssb.201046031

Diğer Indexlerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1. S. Özkaya, Ç. Kaderoğlu, M. Çakmak, B. Alkan, “Atomic and electronic structure of the stable Ge2Sb2Te5 compound” Azerbaijan Journal of

Physics, 2010, Volume XVI, number 2, 260-262 (2010).

 Uluslararası bildiriler:

 

1.S.Özkaya, M.Çakmak, and B.Alkan, “Atomic and Electronic Structures of the Group-IV Elements on Si(111)-(√3x√3)-R30° Surface”.

IVC-17, ICSS-13, Stockholm-İsveç, (2007)

 

2. S.Özkaya, M.Çakmak and B.Alkan “Adsorption of Sn on the Si(111)-√3x√3-R3Surface” 24. Uluslararası Fizik Kongresi İnönü Üniversitesi

Malatya, (2007).

 

3.H. Altuntaş, A. Bengi, S. Özkaya, A.Yıldız, M. Çakmak, T. Mammedov ve S. Özçelik  “ MBE Growth and Structural Characterization  of

 InGaAs/GaAs QWIP” 24. Uluslararası Fizik Kongresi İnönü Üniversitesi Malatya, (2007).

 

4. S. Özkaya, M. Çakmak, B. Alkan “Atomic and electronic structure of Yb on Ge(111)-(3x2) and Si(111)-(3x2) surface” European

Conference on Surfce Science 26 (ECOSS), Parma, İtalya, (2009).

 

5. S. Özkaya, Ç. Kaderoğlu, M. Çakmak, B. Alkan, “Atomic and electronic structure of the stable Ge2Sb2Te5 compound”  Conference of

Physics, Bakü, Azerbaycan (2010).

Ulusal bildiriler:

 

1. S.Özkaya, Z.Tekeli, S.Corekci, D.Usanmaz, M.Cakmak, S.Ozcelik, E.Ozbay “AlxGa1-xN Shotky Fotodedektör Heteroyapının Tavlama Sıcaklığına Göre Yüzey Morfolojisi” XIII. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ODTU Ankara, (2006).

 

2. Z.Tekeli, S.Corekci, S.Özkaya, D.Usanmaz, M.Cakmak, S.Ozcelik, E.Özbay “Al0.52Ga0.48N Shotky Fotodedektör Yapının Tavlama Sıcaklığına Göre

Yüzey Pürüzlülüğünün AFM İle İncelenmesi” XIII. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ODTU Ankara, (2006).

 

3. S.Özkaya, M.Çakmak, B.Alkan, “Yb/Ge(111)-(3x2) Yüzeyinin Atomik ve Elektronik Yapısı” XIV. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı Hacettepe Üniversitesi Ankara, (2007).

 

4. D. Usanmaz, S.Özkaya, Y.Ulu, T. S. Mammadov, M.Çakmak, S. Özçelik “Islak Aşındırma Tekniği Kullanılarak Hazırlanan Si- Katkılı GaAs Yüzeyinin AFM Analizi” XIV. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı Hacettepe Üniversitesi Ankara, (2007).

 

5. S. Özkaya, M. Çakmak, B. Alkan,“Sn/Ge(111)-(3x3) yüzeyinin atomik ve elektronik yapısı” XV. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, (2008).

 

6. S. Özkaya, M. Çakmak, B. Alkan, “Atomic and electronic structures of Tl/Si(111)-(√3x√3)”, NANOTR-V, Eskişehir, Türkiye (2009).

 

7. S. Özkaya, M. Çakmak, B. Alkan, “Ge(111)-(3x2) ve Si(111)-(3x2) yüzeylerine Yb tutunmasının ab initio çalışması”, XVI. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, (2009).

Projeler:

1.     Proje Kodu: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi-05/2008-12, “Yb/Ge(111)-(3x2) yüzeyinin atomik ve elektronik yapısı”, Proje Yürütücüsü: Mehmet Çakmak, 2008, Araştırmacı: Sibel ÖZKAYA (Tamamlandı).

 

2.     Proje Kodu: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi-05/2009-53, “Sn/Ge(111)-(3x3) yüzeyinin atomik ve elektronik yapısı”, Proje Yürütücüsü: Mehmet Çakmak, 2009, Araştırmacı: Sibel ÖZKAYA (Tamamlandı).

 

3.     Proje Kodu: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi-05/2010-98, “BaO/Si(001) Arayüzeyinin atomik ve elektronik yapısı”, Proje Yürütücüsü: Mehmet Çakmak, 2010, Araştırmacı: Sibel ÖZKAYA (Devam ediyor).